43107r08 43120r08 43144r08 43148r08 43161r08 43207r08 43208r08 43225r08 43226r08 43233r08 43238r08 43247r08 43258r08 43260r08 43265r08 43267r08 43290r08 43313r08 43369r08 43371r08

Sygnały alarmowe

 

System ostrzegania ludności o zagrożeniach czasu pokoju i wojny jest ustalony, powszechnie obowiązujący system sygnałów alarmowych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.09.1993 r. w sprawie obrony cywilnej /Dz.U. Nr 93, poz.429/

Synały alarmowe

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 1. systemy alarmowe miast;
 2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej;
 3. radiowęzły radiofonii przewodowej;
 4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela.
Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp. ) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

PAMIĘTAJ !!!

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału:

 1. włączyć radioodbiornik lub telewizor;
 2. zastosować się do podanych komunikatów;
 3. powiadomić rodzinę i sąsiadów.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego Osoby znajdujące się w domu piwnicy powinny:

 1. ubrać się;
 2. wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
 3. zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
 4. zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;
 5. zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);
 6. pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 1. przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;
 2. udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
 3. pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
 4. podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami

PAMIĘTAJ !!!

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

W strefie zagrożonej skażeniami:

 • nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami;
 • starć się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90 stopni do kierunku wiatru;
 • omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym;
 • nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń;
 • zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych;
 • nie spożywać produktów żywnościowych.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
 • jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie).
INTERmedi@
Gmina Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin, pow. Średzki, woj. dolnośląskie
tel.: 76/ 744-28-70 , 76/744-28-88, fax: 76/ 744-28-99 , 76/ 870-92-42, email: ug@udanin.pl, http://www.udanin.pl
NIP: 913-15-00-162
projekt i hosting: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.