43107r08 43120r08 43144r08 43148r08 43161r08 43207r08 43208r08 43225r08 43226r08 43233r08 43238r08 43247r08 43258r08 43260r08 43265r08 43267r08 43290r08 43313r08 43369r08 43371r08

Zaproszenie

 

Szanowni Państwo

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzania Gminy Udanin, szczególnego miejsca na mapie Dolnego Śląska.

Gmina Udanin położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim. Usytuowanie Gminy przy autostradzie A-4 sprawia, że jest ona bardzo dobrym potencjalnym miejscem do rozwoju przemysłu, tym bardziej, iż gmina ma opracowaną mapę terenów pod inwestycje, ok. 90 ha oraz aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Odpowiednie uzbrojenie tych terenów, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm poprzez wykorzystanie i unowocześnianie infrastruktury, pozwolą inwestującym przedsiębiorcom na konkurencyjne prowadzenie działalności gospodarczej.

Osadnictwo na terenie obecnej Gminy Udanin sięga okresu kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza. Rozwój osadnictwa sięga XII w. W tym czasie w miejscach od wieków obronnych powstawały kasztelanie, wznoszone były zamki.. Historia wskazuje wielkich ludzi, którzy mieli wpływ na dzieje obecnej gminy. W 1268 r., książę Bolesław II łagodził spór między Ujazdem i Pielaszkowicami. Do obrony Śląska w czasie "Wojen Śląskich" Fryderyk IIwzniósł nowe wielkie twierdze i przebudował istniejące. W 1808 r. W Pielaszkowicach stacjonowały wojska francuskie, kiedy doszło do bitwy między oddziałami Prus, Rosji i Francji. Rosjanie i sprzymierzone Prusy wyczerpani walkami wyprosili u Napoleonazawieszenie broni. Do rozmów doszło 4 czerwca 1813 r. w zamku Pielszakowicach Zawarto tu zawieszenie broni między Francją, reprezentowaną przez Napoleona a Prusami reprezentowanymi przez generała von Kliesta, i rosyjskiego hrabiego Schuwalow.

Wsie Łagiewniki i Drogomiłowice związane są ze śląskim poetą Gerhardem Haupmanem, który przyjeżdżał do rodziny jego wuja Gustawa Schuberta zamieszkałego wówczas w Drogomiłowicach. Historia głosi, że w dobrach szlacheckich w Łagiewnikach, przebywał poeta od maja do września 1878 r.

Natomiast w Lusinie autorem dekoracji freskowej kościoła filialnego pw. Narodzenia NMP był Franz Heigel-znakomity malarz barokowy.

Pod względem geograficznym teren gminy leży w obrębie dwóch jednostek morfologicznych. Środkowa i wschodnia część gminy leży w granicach Wzgórz Strzegomskich, będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Siec hydrograficzna gminy Udanin należy do systemu wodnego Odry. Obszar Gminy prawie w całości leży w dorzeczu rzeki Cichej Wody. Jedynie niewielki obszar położony w zachodniej jej części należy poprzez potok Wierzbiak do zlewni Kaczawy. Na terenie Gminy znajduje się kilka sztucznych zbiorników wodnych, powstałych w wyniku wypełnienia wodą nieczynnych wyrobisk (największe w rejonie Ujazdu Górnego, Piekar i Pichorowic) o łącznej powierzchni ok. 29,0 ha. Gmina Udanin, tak jak cały powiat średzki ma charakter typowo rolniczy, lecz mimo to posiada atuty dla rozwoju turystyki krajoznawczej.

Teren gminy należy do najstarszego osadnictwa na Śląsku. Występują tu liczne stanowiska archeologiczne (188 stanowisk). Większość wsi posiada metrykę średniowieczną, w większych wsiach występują zabytkowe kościoły i cmentarze (20 cmentarzy zabytkowych). Na terenie gminy znajdują się 42 obiekty zabytkowe, bardzo licznie występują obiekty o walorach kulturowych. Występują tu również liczne rezydencje szlacheckie z XVI w. z rozległymi założeniami parkowo - pałacowymi. Z zabytków kultury materialnej przetrwało szereg zabytkowych kościołów, dochowały się pałace oraz parki z cennym drzewostanem parkowym a mianowicie platany, miłorząb, sosny wejmutki, tulipanowce. W Udaninie warto zwrócić uwagą na kościół św. Urszuli z 1250 roku.

Realizacja działań na rzecz poprawy stanu technicznego dróg, poprawy stanu zabytków i założeń pałacowo-parkowych, rozwinięcia sieci ośrodków kultury, utylizacji odpadów komunalnych, podniesienia poziomu skanalizowania terenów wiejskich to cele wyznaczone przez obecne władze, które korzystnie będą wpływać na rozwój gospodarczy gminy.

 

Zapraszam do Udanina

Wójt Gminy Udanin
Teresa Olkiewicz

INTERmedi@
Gmina Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin, pow. Średzki, woj. dolnośląskie
tel.: 76/ 744-28-70 , 76/744-28-88, fax: 76/ 744-28-99 , 76/ 870-92-42, email: ug@udanin.pl, http://www.udanin.pl
NIP: 913-15-00-162
projekt i hosting: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.